کابل های برق قدرت


"کابل های تک رشته با هادی مس"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به کار برده...

اطلاعات بیشتر

"کابل های تک رشته با هادی آلومینیومی"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به کار برده...

اطلاعات بیشتر

"کابل های تک رشته افشان"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در مسیرهای...

اطلاعات بیشتر

"کابل های چند رشته با هادی مسی"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به کار می...

اطلاعات بیشتر

"کابل های چند رشته با هادی آلومینیومی"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به کار می...

اطلاعات بیشتر

"کابل های چند رشته افشان"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی در مسیرهای...

اطلاعات بیشتر

"کابل های چند رشته افشان تخت (پمپ شناور)"

این نوع از کابل ها برای انتقال انرژی الکتریکی برای پمپ های شناور در...

اطلاعات بیشتر

"کابل های چند رشته شیلددار"

این نوع از کابل ها برای انتقال و توزیع انرژی الکتریکی به کار می...

اطلاعات بیشتر

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تبریز هادی می باشد.